ANUNT DE PARTICIPARE

Nr. 8/26.10.2020
Publicat in 27.10.2020

  • Proiect: Fabricarea betonului pentru executia lucrarilor civile si rutiere din domeniul constructiilor, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/846/2/2.
  • Solicitant finantare: MARA PROD COM SRL.
  • Contract de prestare servicii: servicii de consultanta la elaborarea si implementare proiectului. Descriere: Servicii de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri, consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii, precum si consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect). Aceste servicii vor fi executate de catre ofertantul declarat castigator atat la sediul social al achizitorului, cat si la sediile sociale ale factorilor implicati in derularea acestui proiect.
  • Durata contractului: Elaborarea cererii de finantare / planului de afacere se va realiza pana la termenul limita de depunere in sistemul Mysmis, 30.11.2020, iar activitatile care tin de implementarea proiectului se vor realiza pana la 31.12.2023. Termenele limita precizate se vor prelungi automat daca AM POR va decide prelungirea perioadelor de depunere / implementare ale proiectelor.
  • Pretul contractului este ferm si nu poate fi ajustat. Valoarea estimata: 966360 lei la care se adauga TVA de 19%. Plata conditionata de obtinerea rezultatelor in procesul de evaluare: transa 1 de 25% aferenta elaborarii CF / plan de afaceri si depunerii proiectului in sistemul Mysmis conditionata de eligibilitatea acesteia in etapa CAE, transa 2 de 25% din valoarea contractului platibila daca proiectul este declarat selectat in etapa ETF/precontractare in vederea semnarii contractul de finantare, transa 3 de 50% in mai multe ordine de plata, proportional cu gradul de implementare al proiectului pana la 31.12.2023. Divizare pe loturi: nu.
  • Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: 09.11.2020, ora 10:00, MARA PROD COM SRL, Strada Abatorului 1 Bis, Alexandria, CP 140106, judetul Teleorman. Tel. 0765503225. E-mail: mara.prod2020@gmail.com, persoana de contact - Mara Florica. Toate informatiile cu privire la procedura de participare (specificatii tehnice si documente necesare) pot fi obtinute la datele de contact mai sus mentionate sau accesand link-ul: https://drive.google.com/file/d/1LGYXX4NyzFIZVlcsd7TM6rLdWlKbkVKx/view?usp=sharing
  • Organizarea procedurii se realizeaza conform Ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

Specificatii tehnice: Deschide